Ulla Häggblom

Teemat:

-Kiertotalous (sivuvirtojen hyödyntäminen)
-Kestävä kehitys
-Tulevaisuuden pakkaamien
-Raaka-ainevalinnat

Kieli: suomi & englanti