Vesa-Matti Ruottinen

Teemat:

-ratkaisun globaali skaalaaminen
-startup (lean) asenne
-yhteisökeskeiset ratkaisut
-luovuuteen tai oppimiseen keskittyneet ratkaisut

Kieli: suomi & englanti