12. Nuori Yrittäjyys ry

Kestävä yrittäjyys ja yrittäjämäiset taidot

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti pyritään edistämään kestävää talouskasvua, tuottavaa työllisyyttä sekä työpaikkoja. Yrittäjyyden kautta voidaan vastata tähän haasteeseen. Haastamme teidät viestimään yrittäjyyden mahdollisuuksista lukiolaisille ja erityisesti mahdollisuudesta lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä ja kehittämään yrittäjämäisiä taitoja jo opiskeluaikana. Yrittäjyys on keino vaikuttaa. Kaikista meistä ei ole tarpeen tulla yrittäjiä, mutta yrittäjämäiset taidot ja tavat toimia ovat hyödyksi tulevaisuuden työelämässä.

Miten voimme kertoa Vuosi yrittäjänä -kurssista realistisesti ja houkuttelevasti niin, että kurssin antamat mahdollisuudet aukeavat lukio-opiskelijoille? Kuinka saamme nuoret innostumaan kokeilemaan oman yritystoiminnan pyörittämistä vuoden ajan ja kehittämään yrittäjämäisiä taitojaan?

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa nuoret perustavat omaan liikeideaan perustuvan harjoitusyrityksen NY-yritys toimii oikealla rahalla, oikeilla markkinoilla, oikeiden asiakkaiden kanssa. Ohjelmassa opitaan tekemällä oppien yrittäjyys- ja työelämätaitoja.

Toimeksiannossamme toivomme teidän suunnittelevan nuorille kohdennetun uudenlaisen, innovatiivisen, jopa hieman hullun, nuoria puhuttelevan viestin kestävän yrittäjyyden merkityksestä ja sen luomista mahdollisuuksista. Millaisin keinoin viesti voitaisiin välittää esimerkiksi tulevaisuuden teknologiaa hyödyntäen?