11. Nyyti Ry

Koetaan ympäristötunteet yhdessä

Ilmastonmuutos, ympäristöuhat ja tulevaisuuden epävarmuus herättävät monissa vahvoja tunteita ja esimerkiksi ahdistuksen kokemusta. Toimiakseen yksilöt tarvitsevat tukea omien voimavarojensa ylläpitämiseen, sillä suurien uhkien edessä nousevat vahvat tunteet eivät välttämättä tule kohdatuksi pelkän toiminnan kautta. Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen, hyväksyminen ja tunnetaitojen harjoitteleminen auttaa ympäristömuutosten ja ilmastokriisin keskellä. Haastamme teidät kehittämään toiminnallista verkkoalustalla esimerkiksi somessa toimivaa konseptia ympäristötunteiden käsittelyyn, jossa korostuu vertaistuellisuus, tunteiden jakaminen ja hyvän tekeminen.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Nyyti tarjoaa opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Nyyti tekee myös vaikuttamistyötä mielenterveysystävällisen opiskeluarjen puolesta ja mielenterveysongelmien normalisoimiseksi.  Nyyti haluaa osaltaan varmistaa, että huomisen työelämässä ja yhteiskunnassa riittää hyvinvoivia tekijöitä. Tätä Nyyti tekee, koska mielellä on väliä.