2. SPR

Eroon yksinäisyydestä

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain ja joka kymmenes suomalainen kokee yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Sosiaalisten kontaktien vähyys on terveysriski, sillä yksinäisyys vaikuttaa negatiivisesti sekä mielen että kehon terveyteen. Kehittäkää ratkaisuideoita, joilla suomalaisten yksinäisyyden kokemuksia voitaisiin vähentää ja lieventää. Minkälaista kasvokkain tapahtuvaa ja verkossa tehtävää vapaaehtoistoimintaa tulisi järjestää, jottei kukaan jäisi yksin? 

SPR Tampereen osasto on Suomen Punaisen Ristin suurin paikallisosasto. Osastolla on neljä työntekijää ja vapaaehtoistoiminnassa on mukana yli 400 vapaaehtoista