8. Suomen YK-liitto

Ihmisarvoinen kestävä elämä

Haastan teidät miettimään, miten muutamme Suomea ja maailmaa sellaiseksi, jossa kaikkien ihmisten perustarpeet täyttyvät, eriarvoisuus vähenee sekä maiden sisällä että maiden välillä – ja että tämä kaikki tehdään ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Tavoitteena on innovoida köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähentäviä ratkaisuja, joissa huomioidaan ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalouden periaatteiden mukaiset ratkaisut. Innovaatiot voivat liittyä myös suoraan joidenkin yksittäisiin tavoitteisiin kuten esimerkiksi kestävät kaupungit ja yhteisöt (SDG 11) tai puhdasta ja edullista energiaa kaikille (SDG 7). Toivottavaa on huomioida myös se, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeudet koskevat kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita ja että Agenda 2030:n ohjenuorana toimii ”Ketään ei jätetä” -periaate.

Haasteen asiantuntijana toimii vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila.