11. Tuomi Logistiikka

Rajattomia ideoita tiedon hyödyntämiseen

Tuomi Logistiikka on ostamisen ja kilpailuttamisen ammattilainen. Tuomi Logistiikka toteuttaa suuren määrän julkisia hankintoja asiakkaillensa Pirkanmaan alueella. Niistä syntyy paljon tietoa, dokumentaatiota, tarjouspyyntöjä ja sopimuksia. Usein asiakkaat tekevät myös paljon rutiininomaisia ja toistuvia hankintoja, jotka ovat hyvin samankaltaisia joka kerta.

Haastamme teidät miettimään uudenlaista kestävämpää ja tuloksellisempaa tapaa tuotetun tiedon hyödyntämiseen.

Miten tuotettua tietoa voidaan hyödyntää mahdollisimman tuloksellisesti? Kuinka helpotetaan asiakkaan ostoprosessia ja hankintoja? Kuinka tiedolla voidaan tuottaa mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle? Millaisia uusia toimintamalleja, tapoja, teknologioita tai palveluita voidaan hyödyntää tai luoda?

Resurssit ovat lähes rajattomat. Ideat voivat olla käytettävissä huomenna tai 10 vuoden päästä.