14. Startup case FIN supported by Platform 6 & Tampereen kaupunki

Ratkaise maailman ongelmia

Ympäröivä maailma muuttuu ja se on täynnä mahdollisuuksia. Toisaalta on myös monta ongelmaa ratkaistavana. Oletko miettinyt miksi ilmastonmuutosta ei torjuta tarpeeksi tehokkaasti? Haluaistiko löytää arkipäivän keinoja ihmisten kulutustottumusten hillitsemiseen tai pystyä keksimään innovaatioita paremman maailman rakentamiseksi?

YK on nimennyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joihin sekä kehittyvien että kehittyneiden maiden tulisi tarttua vuoteen 2030 mennessä. Listalla on mukana sukupuolten tasa-arvon parantaminen, köyhyyden torjuminen, vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto, ilmaston muutoksen torjuminen, laadukkaan koulutuksen tuottaminen sekä puhtaan veden turvaaminen.

Tässä toimeksiannossa tiimi tuottaa viikon aikana startup idean, joka liittyy jonkin maailmaa ravistelevan ongelman ratkaisemiseen. Tiimi itse valitsee, mihin haasteeseen haluavat ratkaisun tuottaa. Sprint Innovation Festival viikon jälkeen tiimin on mahdollista saada apua idean jatkokehittämiseen halutessaan.

The world is changing. You can solve it!