STARTUP CASE

Ratkaise maailman ongelmia

Ratkaise maailman ongelmia

Mietitkö miksi ilmastonmuutosta ei torjuta tarpeeksi tehokkaasti? Haluaistiko löytää arkipäivän keinoja ihmisten kulutustottumusten hillitsemiseen tai pystyä keksimään innovaatioita köyhyyden tai nälänhädän vähentämiseksi?

YK on nimennyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joihin sekä kehittyvien että kehittyneiden maiden tulisi tarttua vuoteen 2030 mennessä. Listalla on mukana sukupuolten tasa-arvon parantaminen, köyhyyden torjuminen, vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto, ilmaston muutoksen torjuminen, laadukkaan koulutuksen tuottaminen sekä puhtaan veden turvaaminen.

Tässä toimeksiannossa tiimi tuottaa viikon aikana startup idean, joka liittyy jonkin maailmaa ravistelevan ongelman ratkaisemiseen. Tiimi itse valitsee, mihin haasteeseen haluavat ratkaisun tuottaa. InnoEvent viikon jälkeen tiimin on mahdollista saada apua idean jatkokehittämiseen.

The world is changing. You can solve it!