9. TetRRIS

Teollisuus kestävän tulevaisuuden rakentajana

Teollisuudella on merkittävä rooli rakennettaessa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta – Miten alan pariin saadaan houkuteltua lisää monipuolista osaamista ja tulevaisuuden tekijöitä? Kestävän, kehittyvän ja hyvinvoivan yhteiskunnan ainekset rakentuvat valmistavan teollisuuden parissa. Teollisuuden vienti mahdollistaa hyvinvoivan yhteiskunnan. Tehtävät valmistavassa teollisuudessa muovautuvat koko ajan monipuolisemmiksi ja poikkitieteellisen osaamisen tarve lisääntyy. Haasteena on kuitenkin alhainen kiinnostus teollisuutta kohtaan työurana. 

Tänä päivänä merkityksellisyys ja kestävä kehitys korostuvat nuorten sukupolvien ammatinvalinnassa ja urapoluilla. Teollisuus tarvitsee nuoria ja monimuotoisia osaajia kehittyäkseen ja taklatakseen haasteen kasvavasta osaajapulasta. Kuitenkin samaan aikaan nuorten, ja erityisesti naisopiskelijoiden kiinnostus teollisuuteen on ollut laskeva. Todellisuudessa valmistava teollisuus rakentaa jo kestävää tulevaisuutta, mm. cleantechin ja kiertotalouden keinoin. 

Haastamme teidät visioimaan, millainen on houkutteleva valmistavan teollisuuden koulutus- ja urapolku. Minkälainen koulutus mielestäsi rakentaisi kestävämpää, monimuotoisempaa ja yhdenvertaisempaa teollisuutta? Mihin asioihin tulisi keskittyä jo koulutusvaiheessa ja minkälaisen teollisuuden parissa sinä haluaisit työskennellä tulevaisuudessa? Miten valmistavan teollisuuden yritysten tulisi viestiä toiminnastaan ja tarpeistaan? Parhaat ratkaisuehdotukset viedään käytäntöön. 

#kestävätulevaisuus #tulevaisuudenteollisuus #moninaisuus #diversitetti #tasaarvo #yritysvastuu #nuortenääni #kestäväkehitys