3. Tehdas 108

Monistettava kestävän hyvinvoinnin toimintamalli

108 -toimintamalli on kokonaisvaltainen toiminta- ja innovaatioalusta, joka ylläpitää TEHDAS 108 – Tehdassaaren Luovaa Keskusta sekä tuottaa kulttuuria, taidetta, terveyttä sekä uusia työpaikkoja. Toiminnan kohteina vapaaehtoiset, työttömät, osatyökykyiset, kuntoutujat ja opiskelijat. Toimintamallin missio on edistää oikeudenmukaista siirtymää yhteisöllisyyden, tasavertaisuuden ja luovuuden kautta.

Ideoikaa, miten 108 -toimintamallin yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitataan, miten vaikuttavuudesta viestitään ja miten malli olisi integroitavissa julkiselle sektorille, osaksi ekososiaalisen murroksen työkalupakkia. Minkälaisia tutkimuksia tulisi toteuttaa? Miten luotsata “uuden ajan airutta” viestinnässä? Minkälainen hanke, kokeilu tai lakimuutosehdotus tulisi luoda integrointia tukemaan?

“Kestävä hyvinvointi luodaan yhdessä. Yhdessä eheydytään ja voimaannutaan – ei leimaannuta. Ekososiaalista sivistystoimintaa sekä holistista aluekehittämistä edistetään paikallisesti, mutta visiot pidetään planetaarisissa viitekehyksissä. Konkreettinen utopia on totta.”

#eiketäänvastaanvaankaikkienpuolesta #transformaatio #vastuuteko #yhteiskunnallinenyritys