Orivesi, Ruovesi & Virrat

Tulevaisuuden elinvoimainen pikkukaupunki / -kunta 2030

Vetovoimaisen Tampereen itä- ja pohjoispuolella on kolme mielenkiintoista tulevaisuuteen tähtäävää kuntaa Orivesi, Ruovesi ja Virrat.

Mutta millainen on vetovoimainen kunta kymmenen vuoden päästä? Miten tämän päivän haasteista tehdään tulevaisuuden menestys? Työelämä on murroksessa, millaiseen työpaikkaan sinä tulisit tai mitä odotat tulevaisuuden työpaikalta? Mitkä tekijät parantavat yritystemme vetovoimaa? Miten tavoitetaan potentiaaliset työntekijät, asukkaat, matkailijat?

Entä miten rakennetaan viihtyisämpiä asuinympäristöjä? Miten esimerkiksi tyhjiksi jäävät tilat voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti tai miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa?

Kuntien brändin rakentamiselle etsitään nyt uusia keinoja!