K-Ryhmä

Tulevaisuuden kiertotaloutta edistävät ratkaisut

Kaupoissamme on tehty monia toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi, esimerkiksi hävikin määrä on minimoitu todella pieneksi. Lisäksi monet K-Ryhmän kaupat tarjoavat paljon mahdollisuuksia kierrätykseen. Nämä toimenpiteet eivät silti vielä riitä, vaan aina voi löytyä uusia tapoja edistää kiertotaloutta.

Miten voimme jatkossa entistä paremmin tukea asiakkaitamme kiertotalouden periaatteita tukevaan elämäntyyliin? Minkälaisia palveluja tai uusia keinoja voimme ottaa käyttöön esimerkiksi kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi? Entä miten voisimme toimia, jotta saisimme kierrätyspisteet entistä paremmin asiakkaidemme käyttöön? Mitä täysin uusia strategiamme kanssa linjassa olevia ideoita voisimme lähteä kokeilemaan kiertotalouteen liittyen? Miten näistä ideoista pääsemme myös toteuttamaan kannattavaa liiketoimintaa?

Kaipaamme uusia konkreettisia ideoita ja ratkaisuja, jotka tukevat yrityksemme strategisia linjauksia ja vastuullisuusstrategiaamme. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä tiedämme, että tarvitsemme koko ajan uusia kokeiltavissa ja toteutettavissa olevia ideoita vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyen.

Haastamme teidät haastamaan meidät ratkomaan kiertotalouden ongelmia!