Keva

Vetovoimainen työpaikka SOTE-alalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee lisää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Mitä työnantajan pitää tehdä, että saa nuoren sosiaalityöntekijän, lähihoitajan ja lääkärin hakemaan ja sitoutumaan työpaikkaansa?

Visioikaa tulevaisuuden vetovoimainen työympäristö ja toimintakulttuuri ja kehittäkää malli, jonka avulla sote-alan työnantaja (esim. kunta tai kuntayhtymä) vaikuttaa työnantajakuvaansa ja nuorten ammattilaisten sitoutumiseen. Haastamme teidät myös suunnittelemaan, millaista esimiestyötä, johtamispalvelua, uran alussa olevat sote-alan ammattilaiset arvostavat.

Haemme keinoja, joilla voimme auttaa työnantajia kehittämään vetovoimaisempia työpaikkoja ja tukemaan työhyvinvointia.