Menneet haasteet

2. SPR

Eroon yksinäisyydestä

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain ja joka kymmenes suomalainen kokee yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Sosiaalisten kontaktien vähyys on terveysriski, sillä yksinäisyys…

3. Tehdas 108

Monistettava kestävän hyvinvoinnin toimintamalli

108 -toimintamalli on kokonaisvaltainen toiminta- ja innovaatioalusta, joka ylläpitää TEHDAS 108 – Tehdassaaren Luovaa Keskusta sekä tuottaa kulttuuria, taidetta, terveyttä…

4. Bright

Ihmisten kohtaaminen 2021 ja 2030

Koronapandemia on pakottanut vähentämään ihmisten luontaista kohtaamista erilaissa tapahtumissa. Me tapahtumateollisuuden ammattilaisina haluamme ymmärtää, minkälaiseksi maailma muuttuu lyhyellä ja pitkällä…

5. Säästöpankki Sinetti

Tulevaisuuden paikallispankki

Haastamme teidät ideoimaan tulevaisuuden pankkia ja pankkikonseptia. Miten voimme parhaiten tukea tulevan päättäjäsukupolven (z-sukupolvi) taloudellista hyvinvointia ja miten tavoitamme nuoret?…

6. Parkanon kaupunki

Digitaalinen hyvinvointikanava 2.0

Miten toteutetaan houkutteleva digitaalinen hyvinvointikanava ja saadaan se osaksi kaikkien parkanolaisten elämää? Ideoikaa kuntalaisille ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen hyvinvointikanava…

7. Pirkanmaan Osuuskauppa

Uudenlainen tuorevalmisruokakonsepti

Kehittäkää uudenlainen, kaupallisesti kiinnostava tuoreen valmisruoan konsepti tai tuoteperhe ja sen myyntitapa nuorille aikuisille. Kiireiset ja tiedostavat kuluttajat haluavat helpottaa…

8. Suomen YK-liitto

Ihmisarvoinen kestävä elämä

Haastan teidät miettimään, miten muutamme Suomea ja maailmaa sellaiseksi, jossa kaikkien ihmisten perustarpeet täyttyvät, eriarvoisuus vähenee sekä maiden sisällä että…

9. Natalia Kallio, Human right activist

How to reduce inequality?

Inequality is global but also national problem. Inequality appears in multiple dimensions in our society. We can see it in…

10. Eettisen kaupan puolesta ry

Vastuullinen kuluttaminen

Vaatteiden kulutuksen arvioidaan kasvavan Suomessa vuosittain 2% vuoteen 2023 asti. Jokaista suomalaista kohden syntyy vuosittain noin 13 kiloa tekstiilijätettä ja…

11. Nyyti Ry

Koetaan ympäristötunteet yhdessä

Ilmastonmuutos, ympäristöuhat ja tulevaisuuden epävarmuus herättävät monissa vahvoja tunteita ja esimerkiksi ahdistuksen kokemusta. Toimiakseen yksilöt tarvitsevat tukea omien voimavarojensa ylläpitämiseen,…

12. City of Tampere

Sustainable consuming

Background: Recycling and utilisation of materials promote circular economy, that seeks to create economic value from a smaller amount of…