Menneet haasteet

14. Startup case FIN supported by Platform 6 & Tampereen kaupunki

Ratkaise maailman ongelmia

Ympäröivä maailma muuttuu ja se on täynnä mahdollisuuksia. Toisaalta on myös monta ongelmaa ratkaistavana. Oletko miettinyt miksi ilmastonmuutosta ei torjuta…

15. Startup case ENG supported by Platform6 & The city of Tampere

Solve the world’s problems

The world around us is changing and it is full of opportunities. On the other hand, there are also many…

2. SPR

Eroon yksinäisyydestä

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain ja joka kymmenes suomalainen kokee yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Sosiaalisten kontaktien vähyys on terveysriski, sillä yksinäisyys…

3. Tehdas 108

Monistettava kestävän hyvinvoinnin toimintamalli

108 -toimintamalli on kokonaisvaltainen toiminta- ja innovaatioalusta, joka ylläpitää TEHDAS 108 – Tehdassaaren Luovaa Keskusta sekä tuottaa kulttuuria, taidetta, terveyttä…

4. Bright

Ihmisten kohtaaminen 2021 ja 2030

Koronapandemia on pakottanut vähentämään ihmisten luontaista kohtaamista erilaissa tapahtumissa. Me tapahtumateollisuuden ammattilaisina haluamme ymmärtää, minkälaiseksi maailma muuttuu lyhyellä ja pitkällä…

5. Säästöpankki Sinetti

Tulevaisuuden paikallispankki

Haastamme teidät ideoimaan tulevaisuuden pankkia ja pankkikonseptia. Miten voimme parhaiten tukea tulevan päättäjäsukupolven (z-sukupolvi) taloudellista hyvinvointia ja miten tavoitamme nuoret?…

6. Parkanon kaupunki

Digitaalinen hyvinvointikanava 2.0

Miten toteutetaan houkutteleva digitaalinen hyvinvointikanava ja saadaan se osaksi kaikkien parkanolaisten elämää? Ideoikaa kuntalaisille ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen hyvinvointikanava…

7. Pirkanmaan Osuuskauppa

Uudenlainen tuorevalmisruokakonsepti

Kehittäkää uudenlainen, kaupallisesti kiinnostava tuoreen valmisruoan konsepti tai tuoteperhe ja sen myyntitapa nuorille aikuisille. Kiireiset ja tiedostavat kuluttajat haluavat helpottaa…

8. Suomen YK-liitto

Ihmisarvoinen kestävä elämä

Haastan teidät miettimään, miten muutamme Suomea ja maailmaa sellaiseksi, jossa kaikkien ihmisten perustarpeet täyttyvät, eriarvoisuus vähenee sekä maiden sisällä että…

9. Natalia Kallio, Human right activist

How to reduce inequality?

Inequality is global but also national problem. Inequality appears in multiple dimensions in our society. We can see it in…